Monday, 29 July 2013

Ý nghĩa của Quy Y Tam Bảo

...Trong những điều Đức Phật dạy, điều cốt lõi nhất là biết trở về nương tựa sự Sáng Suốt - Định Tĩnh - Trong Lành của tính biết sẵn có nơi chính mình, tức là quy y Tam Bảo. Đó chính là cứu cánh.

Vì vậy không quan trọng chúng ta đang sử dụng phương tiện thiện xảo nào, không quan trọng chúng ta tụng kinh chăm chỉ bao nhiêu, hành thiền định thâm sâu bao nhiêu hay trì chú miên mật bao nhiêu mà quan trọng là chúng ta có thấy ra được sự thật này, thấy ra được Tam Bảo nơi chính mình hay không?

Mời các bạn nghe buổi thuyết giảng của thầy Viên Minh về "Ý Nghĩa thực sự của Quy Y Tam Bảo"

 

0 comments:

Post a Comment

Contact

Talk to us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores iusto fugit esse soluta quae debitis quibusdam harum voluptatem, maxime, aliquam sequi. Tempora ipsum magni unde velit corporis fuga, necessitatibus blanditiis.

Address:

9983 City name, Street name, 232 Apartment C

Work Time:

Monday - Friday from 9am to 5pm

Phone:

595 12 34 567

About us

Số lượt xem

Instagram

AD (728x60)

Follow on Google+

Recent Posts

Follow on Facebook

Popular Content

About us

Featured Post (TOP)

Why to Choose RedHood?

Popular Posts