Thursday, 12 January 2012

Vô ngã, tương tục và tương tức"...Khi có người chết đi, thì chính mình cũng chết đi một ít, và vì mình vẫn còn sống, nên những người đã chết cũng nhờ mình mà một ít được sống. Họ chết đi để làm bài học cho mình hiểu thêm về cuộc sống, để mình có thể sống tốt hơn, cho mình và cho cả họ nữa..." đó là bài học về vô ngã, tương tục và tương tức - bài số 12 trong khóa tu mùa xuân năm 2011 của thầy Hạnh.


0 comments:

Post a Comment

Contact

Talk to us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores iusto fugit esse soluta quae debitis quibusdam harum voluptatem, maxime, aliquam sequi. Tempora ipsum magni unde velit corporis fuga, necessitatibus blanditiis.

Address:

9983 City name, Street name, 232 Apartment C

Work Time:

Monday - Friday from 9am to 5pm

Phone:

595 12 34 567

About us

Số lượt xem

Instagram

AD (728x60)

Follow on Google+

Recent Posts

Follow on Facebook

Popular Content

About us

Featured Post (TOP)

Why to Choose RedHood?

Popular Posts