Tuesday, 10 January 2012

Luân hồi vô ngã


Theo nhận thức của đa số chúng ta, khi nói về luân hồi hay nhân quả, thường chúng ta hình dùng có một cá thể là mình tái sinh qua các kiếp là luân hồi, hay cá thể là mình gây nhân nêu chịu quả (nghiệp) là nhân quả. Đây là một quan niệm sai lầm! Chúng ta có thể nói về Luân hồi, về Nhân quả, còn cá thể độc lập chỉ là ảo tưởng. Tất cả vốn vô ngã, nương nhau mà sinh, mà diệt. Các bạn hãy nghe Thầy Hạnh làm rõ điều này qua bài giảng về Luân Hồi Vô Ngã dưới đây:


0 comments:

Post a Comment

Contact

Talk to us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores iusto fugit esse soluta quae debitis quibusdam harum voluptatem, maxime, aliquam sequi. Tempora ipsum magni unde velit corporis fuga, necessitatibus blanditiis.

Address:

9983 City name, Street name, 232 Apartment C

Work Time:

Monday - Friday from 9am to 5pm

Phone:

595 12 34 567

About us

Số lượt xem

Instagram

AD (728x60)

Follow on Google+

Recent Posts

Follow on Facebook

Popular Content

About us

Featured Post (TOP)

Why to Choose RedHood?

Popular Posts